Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną lub grupę podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społ
do góry