Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Nysie - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Nysie

   

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.).

Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są:

1.   Wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

–        wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

–        wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.      komendant powiatowy (miejski) Policji,

3.      komendant komisariatu Policji.

Metryczka

Data publikacji 10.12.2008
Data modyfikacji 05.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Greń
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Greń
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wrzosek
do góry