Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 08.06.2023, serwis aktualizowany: 02.05.2023 o godzinie: 12:57

Strona główna

 

Komenda Powiatowa Policji w Nysie

ul. Armii Krajowej 11

48-300 NYSA 

tel. 47 86 352 03

fax 47 86 352 45

 

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Nysie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 11 w Nysie, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 

 - PJM (Polski język migowy)

 - SJM (System językowo-migowy)

 - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie: dyzurny.ny@op.policja.gov.pl oraz na fax: 47 8635 245.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 798 032 507,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne, 

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100).

Rejestr tlumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.       

do góry